Jak podkreślają katowiccy samorządowcy, program cieszy się olbrzymią popularnością - w ostatnich edycjach liczba chętnych była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań. W środę magistrat opublikował listę z 60 kolejnymi lokalami do wyremontowania przez przyszłych najemców.

„Mieszkanie za remont to doskonała okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów”

– wskazał cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

Jak dodał, zdarza się, że osoby spoza miasta, otrzymując „mieszkanie za remont”, meldują się w Katowicach i płacą tam podatki. „Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia mieszkania po pięciu latach na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta” - zaznaczył prezydent.

W ubiegłym roku lokalne władze wprowadziły zapisy, które mają zwiększyć udział w programie osób żyjących samotnie. Wcześniej mogły one także starać się o takie lokale, ale wobec zainteresowania nie miały wielkich szans na zdobycie lokum. „Od zeszłego roku większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach” – powiedział Krupa.

W obecnej edycji programu do wyboru jest 60 mieszkań o powierzchni od 17 m kw. do 77 m kw. Cena najmu za 1 m kw. waha się od 3,25 zł do 6,08 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania.

Oferowane obecnie lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Plebiscytowa, Francuska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Wita Stwosza), ale też w dzielnicach Koszutka (al. Korfantego, Broniewskiego, Wyszyńskiego), Ligota (ul. Koszalińska, Franciszkańska, Piotrowicka) czy Szopienice (ul. Zamenhofa, Wiosny Ludów, Kantorówny).

Aby wziąć udział w programie, nie można być właścicielem innego mieszkania. Należy też spełnić kryterium dochodowe, np. dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się pomiędzy 1800 zł a 4800 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1200 zł do 3120 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

Jeżeli dana osoba spełnia warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest wielu chętnych, o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Punktacja uwzględnia m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy kwestię bezdomności.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków KZGM w Katowicach – do 28 sierpnia br. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy złożyć w magistracie wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stanowisku wydziału budynków i dróg w biurze obsługi mieszkańców urzędu miasta.