Punkt wykonywania wymazów uruchomiono na parkingu przy ul. Wiśniowieckiego 127 w Nowym Sączu, gdzie mieści się Zamiejscowy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wymazy pobierają przeszkoleni żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 6. Brygady Powietrznodesantowej. Osoby, które powinny przejść takie badanie, otrzymały wcześniej telefon od przedstawiciela służb sanitarnych.

Jak powiedział chorąży Henryk Wiertek z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, osoby które zostały wytypowane do badań stawiają się na umówioną godzinę, a akcja od rana przebiega bardzo sprawnie.

"Najczęściej te osoby przyjeżdżają w kilka osób z rodziny, czyli w samochodzie jest od dwóch do pięciu osób. Plac, na którym odbywają się badania, został podzielony na strefy. Jest strefa weryfikacji, wyczekiwania i pobierania wymazów. Od momentu przyjazdu osób na plac do momentu pobrania wymazu oczekuje się kilka minut"

– wyjaśnił chorąży Wiertek.

Próbki wymazów zostaną przewiezione do laboratorium przy ulicy Jakubowskiego w Krakowie i w dalszej kolejności osoby zostaną poinformowane o wynikach badania. Wstępnie działania w Nowym Sączu będą prowadzone do piątku z możliwością przedłużenia na przyszły tydzień.

Dziennie będzie wykonywanych około 100 do 150 wymazów, w zależności od tego, czy osoby wytypowane skorzystają z możliwości badań. Spora część osób objętych badaniami jest związana z dużymi zakładami pracy na Sądecczyźnie, bądź są to osoby z wesel, na których miały kontakt z osobami zakażonymi.

Osoby objęte badaniami muszą własnym samochodem podjechać na parking, gdzie służby dokonują wymazów. Jeżeli ktoś nie dysponuje własnym autem może skorzystać z mobilnej karetki wymazowej, która podjedzie pod wskazany adres. Badania będą wykonywane przez osiem godzin dziennie z przerwami na przebranie i posiłek od 8.00 do 11:00 od 12.00 do 15.00 i od 16.00 do 18.00. Łączenie badania obejmą ok. tysiąca mieszkańców Sądecczyzny.

Urząd wojewódzki dostał od części sądeckich firm informacje, że przeprowadzono w nich już badania komercyjne pracowników, a w niektórych takie badania cały czas trwają.

W regionie nowosądeckim jest prawie 100 ognisk zakażeń. W środę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podała, że w powiecie nowosądeckim oraz w mieście Nowy Sącz liczba zakażonych wynosi 974 osoby, z czego wyleczonych jest 190 osób. Sześć osób w tym regionie zmarło z powodu COVID-19.

W całym województwie małopolskim od początku epidemii koronawirusa potwierdzono u 4024 osób, z czego 1771 wyzdrowiało, a 74 zmarły.