Na stronie resortu poinformowano, że minister kultury i dziedzictwa narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek: organu administracji publicznej; władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących statutową działalność kulturalną; kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP; Związku Rzemiosła Polskiego.

W celu zgłoszenia kandydata do tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych", należy złożyć do ministerstwa następujące dokumenty: wniosek o nadanie tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych" (do pobrania na stronie MKiDN); dokumentację fotograficzną przedstawiającą różne wyroby własne, świadczące o kunszcie artystycznym kandydata, na podstawie których dokonywana będzie ocenia (15-30 szt.); dyplom mistrzowski; kopie dyplomów z wystaw, konkursów, dokumentów mówiących o społecznym uznaniu i innych istotnych dla oceny; oświadczenie o byciu rzemieślnikiem (do pobrania na stronie MKiDN).

MKiDN podało, że "brak jednego z powyższych dokumentów traktowany jest jako błąd formalny i taki wniosek nie będzie rozpatrywany".

Wnioski należy kierować na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Departament Narodowych Instytucji Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/minister-kultury-oglosil-nabor-na-tytul-honorowy-mistrz-rzemiosl-artystycznych.

Tradycja przyznawania tych wyróżnień została reaktywowana w 2013 roku po 23 latach przerwy. Tytuły przyznano też w 2015 roku. W sumie honorowy tytuł nadano 31 rzemieślnikom z 17 różnych dziedzin.

Informacje dotyczące laureatów honorowego tytułu znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/kultura/mistrz-rzemiosl-artystycznych.