W związku z epidemią Covid-19, w lokalach wyborczych osoby głosujące będą musiały zachować odległość co najmniej jednego metra. Wyborcy nie będą też mogli wchodzić do lokalu i wychodzić z niego tymi samymi drzwiami.

Wyborcy z grupy ryzyka będą zachęcani do przyjścia do lokali wyborczych we wczesnych godzinach rannych, kiedy ruch jest mniejszy. Natomiast podczas głosowania w domu, wyborca, o ile to możliwe, będzie proszony o wypełnienia karty do głosowania na zewnątrz, przed budynkiem.

GKW zaleca korzystanie z własnych długopisów, a długopisy w lokalach mają być dezynfekowane po każdym użyciu.

W czasie epidemii wydłużony został okres przedterminowego głosowania. Będzie on możliwy od poniedziałku do czwartku. W normalnych okolicznościach głosowanie z wyprzedzeniem odbywa się przez dwa dni, w środę i czwartek.

Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się w niedzielę, 11 października. Do udziału w nich zgłosiły się 22 partie. W poprzednich wyborach, przed czterema laty, w walce wyborczej uczestniczyło 19 partii.