Rezultaty sondażu, przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Ixe, przedstawiono w związku z nagłośnionymi przez media rządowymi planami przedłużenia wymogu noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Obecny obowiązuje do 15 sierpnia.

W analizie nadesłanych ankiet odnotowano tendencję do porzucania niektórych dobrych praktyk, utrwalonych podczas narodowej kwarantanny, o czym świadczy to, że – jak się zauważa - ponad jedna czwarta osób nie chce nosić maseczek.

Zawsze, w tym także w czasie urlopu, nosi je 44 procent Włochów, zaś mniej niż jedna trzecia deklaruje, że zakłada je często.

Ponadto 35 procent ankietowanych przyznało, że spędza tegoroczne lato unikając możliwie najbardziej kontaktu z innymi osobami. 59 procent postanowiło zaś pojechać na wakacje tylko z najbliższymi przyjaciółmi. Z wyjazdu w dużej grupie nie zrezygnowało 8 procent Włochów.