Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK Janusz Sokołowski podkreślił, że zorganizowanie punktu testowego COVID-19 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców regionu.

- Wymazy są prowadzone w bardzo bezpieczny sposób, co jest kluczowe w czasie panującej epidemii. Wyniki znane będą w ciągu kilkunastu godzin. Pacjenci będą je mogli sprawdzić z domowego komputera

- wyjaśnił.

Badanie będzie można wykonać w środy w godz. 11.00-13.00 i soboty w godz. 10.00-12.00. Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Monika Kowalska, aby zachować reżim sanitarny osoby zainteresowane testami nie będą wchodzić do szpitala, ale udają się bezpośrednio do zewnętrznego punktu pobrań przy Pracowni Endoskopowej od strony szpitalnego oddziału ratunkowego. Wcześniejsza rejestracja nie będzie wymagana.

Koszt badania wyniesie 505 zł. Płatność możliwa będzie tylko kartą. Osoby poddawane badaniom muszą mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL.

- Gdy podczas testowania komercyjnego uzyskamy wynik pozytywny, laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej

- dodała rzeczniczka.