Jak przekazała Ewa Bialik, podejrzani zostali zatrzymani na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Czterem podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo–skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym

 - podała.

- Na wniosek prokuratora dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji, zakazów opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się ze współpodejrzanymi - podkreśliła.

Wskazała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone przez prokuraturę wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, jest od 2018 roku.

- Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Sprawcy wytwarzając fałszywe faktury VAT i obracając nimi pozorowali wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym - zaznaczyła.

- Wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej podejrzani sfałszowaną dokumentację przedkładali urzędom skarbowym, po czym nielegalnie uzyskiwali zwrot podatku VAT. Straty Skarbu Państwa z tytuły przestępczej działalności grupy szacowane są na 35 mln zł - dodała.