Prace prowadzone w ministerstwie przez powołany do tego zespół mają być ukierunkowane zwłaszcza na działania na rzecz niepełnosprawnych, starszych i dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

Maląg podkreśliła, że priorytetem rządu jest zdrowie i życie Polaków i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.

- Zdajemy sobie sprawę, że pandemia odbiła się na codziennym życiu wielu rodzin, dlatego staramy się działać wyprzedzająco

 – zaznaczyła.

Zwróciła jednocześnie uwagę na dotychczasowe działania rządu we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jej zdaniem pozwoliły rodzinom w ostatnich miesiącach bezpiecznie przejść przez trudny czas.

W tym kontekście wskazała na instrumenty tarczy antykryzysowej. Według niej sprawiły one, że uratowano "kilka milionów miejsc pracy, zapewniając rodzinom poczucie bezpieczeństwa". Przypomniała, że w tym celu do przedsiębiorców trafiło ponad 123 mld zł.

- Kolejne 166 mld zł przeznaczyliśmy na wypłatę dodatku solidarnościowego dla osób, które wskutek pandemii utraciły zatrudnienie – dodała.

Minister wskazała również na nieprzerwaną realizację wszystkich programów społecznych, tj. "Rodzina 500 plus", "Dobry start" czy też trzynaste emerytury.

- Nasze programy społeczne w tym trudnym okresie nabierają szczególnego znaczenia, dlatego gwarantujemy ich realizację – zapewniła.