Rozmowa koncentrowała się na współpracy Polski z UNESCO w ostatnich latach, a w szczególności na kwestiach związanych z ochroną światowego dziedzictwa kulturowego jako jednego z polskich priorytetów na forum Organizacji. Działalność Komitetu, pod przewodnictwem prof. Jacka Purchli, stała się potwierdzeniem, że kultura oraz dziedzictwo kulturowe stanowią jeden z fundamentów siły UNESCO.

"Coraz pełniej dostrzegamy bowiem fakt, że dziedzictwo jest nośnikiem tożsamości i pamięci społeczeństw, istotnych dla budowania przyszłości. Jednym z osiągnięć prof. Purchli było udane przewodniczenie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, której organizacja w Krakowie w 2017 r. stała się najważniejszym wydarzeniem w historii naszej współpracy z Organizacją. Przedmiotem rozmowy była również rola Polskiego Komitetu ds. UNESCO"

- czytamy w oświadczeniu.

Prof. Jacek Purchla jest historykiem sztuki i ekonomistą; specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast. Założył i był przez 26 lat dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Jest profesorem nauk humanistycznych.