„Podczas wieczornego posiedzenia Prezydium Sejmu marszałek (Elżbieta Witek – PAP) poinformowała o zmianie terminu 16. posiedzenia. Prace Izby zostały przełożone z 7 na 14 sierpnia”.
- napisał Grzegrzółka.

Wcześniej, decyzją marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, przełożone zostało o tydzień (z 4-7 sierpnia na 11-13 sierpnia) posiedzenie Senatu.