Z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze. Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na potrzeby ludzi tamtego czasu.

Lata niewoli, powstania i wojna sprawiły, że ludzie byli bardzo zubożali tak duchowo, jak i materialnie. Często ogołoceni z tych znamion, które przynależą się dziecku Bożemu, zagubieni na drogach swojego życia.

– powiedział bp Kamiński.

Zwrócił uwagę, że w trudnych czasach dla ojczyzny Bóg dawał narodowi wielkie postaci, które natchnione przez miłość stawały się ratunkiem dla stolicy i odradzającej się Polski. Wspomniał min. arcybiskupów Fijałkowskiego i Felińskiego, abp. Galla, który dzięki swej aktywności wyposażył wiele rodzin zakonnych, aby mogły służyć owocnie, oraz bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej i wieloletniego proboszcza parafii św. Floriana na Pradze.