Uczestnicy tych patroli, organizowanych od kilku lat w szczycie sezonu, współpracują ze strażą miejską pilnując porządku w rejonie bazyliki Świętego Marka, Pałacu Dożów i największych atrakcji turystycznych nad Canal Grande.

W historycznym centrum, gdzie często dochodzi do chuligańskich wybryków, skoków do wody i gdzie można spotkać niektórych turystów w półnegliżu, strażnicy pouczają, jak należy się zachowywać i informują o karach za naruszanie miejscowych przepisów, które są tam wyjątkowo surowe i gdzie władze oczekują szacunku dla miasta, jego historii i zabytków.

Strażnicy rzucają się w oczy dzięki kolorowym kamizelkom z napisem "Baw się i szanuj Wenecję". Rozdają ulotki informacyjne w różnych językach.

Nad porządkiem i godnym zachowaniem turystów czuwać będą w każdy weekend do października, a podczas festiwalu filmowego w Wenecji od 2 do 12 września - codziennie.

Inicjatorzy patroli z miejscowych stowarzyszeń mieszkańców i handlowców podkreślają, że troszczą się w ten sposób o wizerunek miasta na całym świecie.

Po ponownym otwarciu Włoch i wznowieniu ruchu turystycznego liczba przybyszów w Wenecji stale rośnie. Przyjeżdża znów coraz więcej cudzoziemców.