Dofinansowanie z Funduszy Norweskich

_Alicja_
pixabay.com Pixabay License

W poniedziałek 3 sierpnia mija termin składania wniosków o dofinansowanie dla trzech naborów z obszaru Środowisko naturalne i ekosystemy ze środków Funduszy Norweskich i EOG - przypomina NFOŚiGW. W sumie dostępne jest ponad 50 mln zł dofinansowania.

Pierwszy nabór dotyczy wdrażania planów zarządzania ekosystemem. Do rozdysponowania jest ponad 25 mln zł dofinansowania. Maksymalny poziom pomocy to 85 proc. wartości projektu.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), do dofinansowania w tym naborze kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze. Może to być np. wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi; poprawa stanu gatunków chronionych; przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów; korytarze ekologiczne między obszarami chronionymi, ochrona mokradeł.

NFOŚ zastrzega, że zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę czy modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego jego zakresu.

Drugi nabór dotyczy zwiększonej ochrony przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. Wartość pomocy to prawie 15,5 mln zł; można ubiegać się o maksymalnie 85 proc wartości projektu.

Ich zakres może obejmować np. usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów; kontrolę ich występowania, identyfikację i usuwanie źródeł i dróg rozprzestrzeniania się. Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach niepodlegających ochronie - zaznacza NFOŚ.

Trzeci nabór dotyczy działań związanych z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO-Fundusz Małych Grantów. Do dofinansowania kwalifikują się np. aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk; zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych; mapowanie i ocena usług ekosystemów; zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach. Na dofinansowanie przeznaczone jest ponad 12 mln zł, poziom dofinansowania projektów może sięgać 90 proc.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#tarcza antykryzysowa

po
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo