W Wilnie realizowane będzie kilka ważnych projektów konserwatorskich. To m.in.:

prace nad zachowanymi fragmentami osiemnastowiecznych malowideł figuralnych znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Autorem osiemnastowiecznych polichromii w kościele franciszkanów jest o. Franciszek Niemirowski. Celem kompleksowych prac jest ratowanie zniszczonych barokowych dekoracji, sztukaterii oraz malowideł rozmieszczonych na ścianach i sklepieniach kościoła. Kościół franciszkański pw. Wniebowzięcia NMP w Wilnie jest najstarszym wileńskim kościołem, a jego funkcjonowanie jest ściśle związane z historią Polaków mieszkających dawniej i dziś w Wilnie.

Prace konserwatorskie przy malowidłach w kościele pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie, które rozciągają się na 300 m2, a powstały między XVI a XVIII wiekiem i są świadectwem zaawansowania kultury artystycznej dawnej Rzeczpospolitej. 

Prace konserwatorskie przy schodach do wejścia głównego od strony północnej kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza w Powiewiórce, który to drewniany kościół wraz z dzwonnicą jest wpisany na litewską listę dziedzictwa kulturowego. Powstał prawie 300 lat temu. Jego budowę ufundował w 1750 r. ówczesny właściciel dóbr Michał Soroka. Natomiast w grudniu 1867 r. w kościele tym został ochrzczony Józef Piłsudski w chrzcielnicy, która przetrwała do dziś, podobnie jak księga parafialna z wpisem tego wydarzenia sporządzonym w języku rosyjskim.

Uporządkowanie i zewidencjonowanie grobów żołnierzy Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej poległych lub zmarłych na Wileńszczyźnie. W prace zaangażowani są członkowie Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy Armii Krajowej oraz wolontariusze (młodzież licealna z Polski i młodzież z polskich szkół ponadpodstawowych na Litwie). Uczestnicy projektu będą porządkować oraz dokumentować wybrane miejsca pamięci związane z działalnością żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.