Suserz to niewielka miejscowość na pograniczu Mazowsza i województwa łódzkiego. Z tutejszą parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wiąże się jednak kult obrazu Matki Boskiej Suserskiej, który sięga 1852 r.

Wtedy w niedalekim Żychlinie wybuchła epidemia cholery.

„Mieszkańcy Żychlina przyszli w pielgrzymce przed obraz Matki Boskiej Suserskiej, błagając o odwrócenie zarazy. Przysięgli, że przez 100 lat będą tu przychodzić w pielgrzymce pieszej 15 sierpnia. Epidemia wkrótce wygasła” – czytamy na stronie parafii. Tradycja pielgrzymek trwa do dzisiaj.