Pogarszające się w trakcie pandemii stosunki między Waszyngtonem i Pekinem znajdują odzwierciedlenie w amerykańskim społeczeństwie. Jak podaje Pew Research, w lecie 2020 roku odsetek Amerykanów o negatywnym stosunku do Państwa Środka jest najwyższy od początku prowadzenia badań na ten temat przez ten ośrodek w 2005 roku.

Według opublikowanego w czwartek badania niekorzystne podejście do Chin wyraziło 73 proc. respondentów. To o 7 punktów procentowych więcej niż w podobnym badaniu przeprowadzonym w marcu tego roku i aż o 26 punktów procentowych więcej niż w 2018 roku.

Do takiego wyniku przyczyniło się kilka spraw. Przede wszystkim 64 proc. Amerykanów źle ocenia to, jak Pekin podszedł do wybuchu pandemii koronawirusa. 78 proc. wyraża przekonanie, że władze ChRL nie podjęły w pierwszych tygodniach zarazy odpowiednich kroków i można je obwiniać o rozpowszechnienie się wirusa.

Co więcej, 68 proc. Amerykanów ma negatywną opinię na temat relacji handlowych między dwiema największymi gospodarkami świata. Mimo to według 73 proc. ankietowanych dla Waszyngtonu priorytetem powinna być promocja praw człowieka w Państwie Środka, a nie rozwój relacji gospodarczych.

W stosunku do 2012 roku z 15 do 26 proc. wzrósł odsetek Amerykanów uważających Pekin za "wroga". Stało to się kosztem tych, którzy widzieli w Państwie Środka "konkurenta". W 2012 roku było ich 66 proc. przy obecnych 57 proc. Odsetek Amerykanów uważających Chiny za "partnera" pozostaje na takim samym poziomie jak w 2012 roku - 16 procent.

Negatywne trendy zauważalne są również w badaniu opinii na temat przywódcy Chin Xi Jinpinga. Brak zaufania wobec niego deklaruje 77 proc. Amerykanów, chociaż jeszcze przed dwoma laty jego krytycy stanowili jedynie połowę respondentów.

Negatywne podejście do Chin jest bardziej powszechne wśród wyborców Republikanów (83 proc.) i osób starszych, ale trend wzrostowy jest zauważalny we wszystkich grupach wiekowych oraz także wśród Demokratów - 68 proc. w porównaniu do 62 proc. w marcu.

Badanie Pew Research zostało przeprowadzone między 16 czerwca a 14 lipca. Zakończyło się więc na tydzień przed ogłoszeniem przez władze USA, że Chiny mają trzy dni na opuszczenie konsulatu w Houston, co stało się w piątek.