Prezydium KSM podkreśla, że czuje się dotknięte aktami profanacji, które miały miejsce w Warszawie. Stwierdza z ubolewaniem, że w debacie publicznej toczącej się wokół ideologii LGBT zaczyna się atakować wartości i symbole ważne dla członków KSM.

„Apelujemy do wszystkich uczestników prowokacji o szacunek wobec uczuć religijnych innych ludzi – szczególnie prosząc o niepomijanie środowisk chrześcijańskich! Tylko poprzez okazywanie sobie nawzajem szacunku będziemy w stanie, jako społeczeństwo, żyć w zgodzie i budować wspólnie naszą Ojczyznę”

- podkreśla KSM.

Oświadczenie podpisali ks. dr Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny KSM i Patryk Szymon Czech, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 15 tys. członków zrzeszonych w około 1300 oddziałach parafialnych.

Ruch wywodzi się z istniejących przed II wojną światową Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Został reaktywowany w 1990 roku. Gromadzi młodzież w wieku 14-30 lat.

Celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.