Generałowie zostali zapoznani z bazą szkoleniową i nowoczesnym sprzętem medycznym, jakim dysponuje Centrum, który jest wykorzystywany do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych. Na szkoleniu poligonowym został zaprezentowany proces ewakuacji medycznej na polu walki do poszczególnych placówek medycznych na różnych poziomach ewakuacji, a także przedłużona opieka na polu walki – PFC (prolonged field care) – która na współczesnym polu walki ma ogromne znaczenie w przypadku opóźnienia ewakuacji lub w czasie konfliktów asymetrycznych.