Elewi przez cały okres szkolenia przygotowawczego biorą udział w zajęciach, które w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Mieli zajęcia z taktyki, terenoznawstwa, atletyki terenowej, walki wręcz, orientacji w terenie itp. Pod koniec lipca złożą uroczystą przysięgę wojskową.

Dodatkową motywacją do rzetelnej nauki przez elewów jest chęć przygotowania się do egzaminów. Zaliczony sprawdzian, kończący okres szkolenia specjalistycznego i całego turnusu służby przygotowawczej, pozwala na aplikowanie do służby, jako żołnierz zawodowy. Wielu z nich już zadeklarowało, że chciałoby służyć w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.