Federacja Węgierskich Gmin Żydowskich (Mazsihisz) i Budapeszteńska Gmina Żydowska (MSZH) podjęły decyzję o zawieszeniu wizyt w synagogach do 10 sierpnia i zaleciły zorganizowanie zaplanowanych modłów oraz wydarzeń online.

Powodem jest to, że u jednego z uczestników półkolonii organizowanych przez gminę stwierdzono zakażenie koronawirusem.

W poniedziałek przed południem Zjednoczona Gmina Izraelicka na Węgrzech (EMIH) odwołała nabożeństwa w synagodze w dzielnicy Obuda, gdyż kilkoro członków gminy, w tym rabin, miało „łagodne objawy choroby wirusowej”, a u jednej osoby stwierdzono już zakażenie koronawirusem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni dzienna liczba zakażeń koronawirusem na Węgrzech ponownie zaczęła lekko wzrastać – do kilkunastu, a nawet ponad 20, podczas gdy od 14 czerwca do 14 lipca tylko raz przekroczyła 10. Od kilku dni rośnie też liczba aktywnych zakażeń – jest ich obecnie 523.