W informacji prasowej podkreślono, że "zawierający 65 stron i prawie 200 przypisów raport jest jednym z pierwszych opracowań na rynku polskim ukazującym się w kilka tygodni po apogeum opisywanych wydarzeń".

"Stabilność USA jest obecnie kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa narodowego i dlatego Reduta monitoruje wydarzenia zachodzące i planuje publikowanie niezbędnych uzupełnień. Opracowanie to ma także za zadanie wypełnić niszę w polskich mediach, w których brakuje pogłębionej analizy 'sprawy Floyda'. Jest to także materiał do poważnej dyskusji, bowiem stabilne Stany Zjednoczone są kluczowym elementem polskiego bezpieczeństwa"

- wskazano.

We wstępie raportu zarysowana została specyfika władz USA oraz ogólnokrajowych i lokalnych mediów klasycznych i sieciowych.

"W USA oprócz służb federalnych zajmujących się bezpieczeństwem na poziomie narodowym, każde miasto ma własne siły policyjne. Reagowanie na opisywane wydarzenia, jest w dużym stopniu uzależnione od stosunku władz lokalnych do tego, co się dzieje, a jak wiadomo w niektórych przypadkach szefowie władz wprost sprzyjają demonstrantom"

- napisano w informacji.

Przekazano, że kolejne rozdziały "pokazują, w jaki sposób pokojowy, lokalny protest zmienił się w marsz pod posterunek, gdzie pracowali biorący udział w interwencji funkcjonariusze i jak doszło do pierwszych starć, które w kolejnych dniach zradykalizowały się i objęły inne ośrodki". "Łącznie podczas rozruchów śmierć poniosło co najmniej 26 osób, a około 14 tys. zostało aresztowanych" - podała RDI.

W raporcie scharakteryzowane zostały również Antifa, w ocenie RDI, "specjalizująca się w protestach przeciwko tym, których uważa za zwolenników rasizmu, antysemityzmu czy faszyzmu" oraz "ruch BLM, czyli Black Lives Matter także bardzo aktywny w trakcie tych wydarzeń".

"Wiele miejsca poświęcono także reakcjom na zamieszki obu partii, najważniejszych wojskowych i prezydenta Trumpa, który wychodzi poza format tradycyjnego amerykańskiego przywódcy. Obecna sytuacja z polskiego punktu widzenia ma jeszcze jeden wymiar, na co można zwrócić uwagę, czytając poszczególne frazy przemówienia Donalda Trumpa z Mt Rushmore"

- wskazano.

W konkluzjach do raportu prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski napisał, że "lewicowy, marksistowski ruch rewolucyjny, który usiłuje teraz przewrócić porządek społeczny Ameryki, uderza w podstawy kulturowe, dziedzictwo i historię Stanów Zjednoczonych".

"Pod tym względem Polska i Stany Zjednoczone są w podobnej sytuacji. To, co wydawało się jeszcze trzydzieści lat temu dla Polaków oczywiste i niekwestionowane – polski dorobek cywilizacyjny, godna postawa większości społeczeństwa i wysiłek zbrojny podczas II wojny światowej, polskie dziedzictwo historyczne na Wschodzie – teraz jest kwestionowane lub wręcz negowane, nazywane kolaboracją, kolonizacją i tym podobnymi epitetami"

- podkreślił.

Dodał, że "robią to ludzie, którzy wywodzą się z podobnego milieu ideologicznego, co aktywiści wydarzeń opisywanych w niniejszym Raporcie".

Świrski zauważył, że USA są "państwem zbyt dobrze zorganizowanym, by obecne wydarzenia mogły w sposób trwały wpłynąć na ich pozycję międzynarodową i siłę oddziaływania". Przyznał, że "następuje pewna erozja prestiżu, także wśród Polaków, związana z obrazami zamieszek w mediach i jest to wykorzystywane przez przeciwników sojuszu z USA". Prezes RDI ocenił, że "dokładna wiedza na temat 'kryzysu Floyda' pozwoli Polakom spojrzeć realistycznie na Stany Zjednoczone".

Jego zdaniem "sojusz polsko-amerykański powinien opierać się na wiedzy o partnerze, a nie na wyobrażeniach o nim".

"W ciągu ostatnich 3 lat przekonanie o istotnej roli Polski w systemie bezpieczeństwa narodowego USA utrwaliło się wśród osób decydujących o kierunku polityki amerykańskiej. Polskie trzeźwe spojrzenie na Stany wychodzi naprzeciw polityce transakcyjnej prowadzonej przez Trumpa. I tego rodzaju postawę Polacy powinni utrzymywać, bez względu na to, kto będzie po styczniu 2021 roku rządził Stanami"

– konkluduje prezes RDI.

Raport powstawał w dniach 1-23 lipca 2020, jest dostępny pod linkiem http://rdiplad.org/raport-floyd