Abernon używając tego terminu oparł się na XIX w. dziele Edwarda Shepherd Creasy „The Fifteen Decisive Battles of the World”, który sporządził następującą listę bitew:

1. Pod Maratonem (490 r. przed Chr.)

  2. Pod Syrakuzami (413 r. przed Chr.)

  3. Pod Arbelą (331 r. przed Chr.)

  4. Pod Metaurusem (207 r. przed Chr.)

  5. W Lesie Teutoburskim (9 r.)

  6. Pod Châlons (451 r.)

  7. Pod Tours (732 r.)

  8. Pod Hastings (1066 r.

  9. Pod Orleanem (1429 r.)

10. Hiszpańska Armada (1588 r.)

11. Pod Blenheim (1704 r.

12. Pod Połtawą (1709 r.)

13. Pod Saratogą (1777 r.)

14. Pod Valmy (1792 r.)

15. Pod Waterloo (1815 r.)

W dalszych wydaniach książki, już po śmierci Creasy`ego, dodano kolejne bitwy:

16. Pod Sedanem (1870 r.)

17. Bitwa nad Marną (1918 r.)

Lord d`Abernon do listy tej dodał jako „18” Bitwę Warszawską z 1920 r.