Przed sądem stanęło łącznie 11 mężczyzn, którzy w momencie popełnienia przestępstwa mieli od 18 do 30 lat. Większość z nich to mieszkający we Fryburgu i w jego okolicach syryjscy uchodźcy. Gwałcona przez dwie i pół godziny kobieta uczestniczyła w postępowaniu jako oskarżycielka posiłkowa.

Poza skazanymi za gwałt, jednego z pozostałych oskarżonych uznano winnym seksualnej napaści z karą roku i dwóch miesięcy więzienia, a dwóch winnymi nieudzielenia pomocy ofierze z karami odpowiednio czterech miesięcy bezwzględnego i sześciu miesięcy orzeczonego w zawieszeniu pozbawienia wolności. Ponadto jeszcze jeden oskarżony, którego uniewinniono od zarzutu nieudzielenia pomocy, został skazany na 11 miesięcy więzienia za popełnione w innym czasie i miejscu naruszenie ustawy o środkach odurzających. Cała czwórka odpowiadała z wolnej stopy.

Najwyższą z orzeczonych kar otrzymał uznany przez sąd za głównego sprawcę Majd H., który dokonał swego przestępczego czynu w nocy z 13 na 14 października 2018 roku mając wtedy 22 lata. Ofierze, która nie była osobą bliżej mu znaną, miał dosypać coś do napoju. Dziewczyna nie była w stanie się bronić - również dlatego, że wcześniej zażyła narkotyki, prawdopodobnie ecstasy. Mężczyzna wyprowadził ją z dyskoteki i zgwałcił w pobliskich krzakach. Potem wrócił do dyskoteki i namówił innych bawiących się tam, by zrobili to samo.