Nazwa konkursu Piątki Pileckiego nawiązuje do Związku Organizacji Wojskowej założonego przez rtm. Witolda Pileckiego w obozie KL Auschwitz. Jego działanie opierało się na systemie wzajemnie pomagających sobie pięcioosobowych grup, tzw. piątek. Zapraszamy do konkursu każdego, kto chciałby podzielić się z nami swoją pasją podróżniczą połączoną z odkrywaniem historii.

– mówi Marzenna Szymańska, koordynator projektu Piątki Pileckiego. 

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy stworzą symboliczne „piątki”, czyli zespoły 3 – 7 osobowe.

Trzy zadania do wykonania: wyprawa, historia fotografii lub miejsca…

Konkurs przewiduje trzy kategorie zadań, których można podjąć się w dowolnej ilości oraz samodzielne zdecydować o czasie i miejscu realizacji.

Pierwsza propozycja polega na znalezieniu w rodzinnym archiwum jak najstarszego zdjęcia oraz zbadania, gdzie i kiedy zostało ono wykonane? Kogo przedstawia? W jaki sposób historia osób znajdujących się na zdjęciu wiąże się z historią Polski? Drugie zadanie ma na celu pokazanie, jak przeszłość wpływa na otaczającą nas przestrzeń. Każda „piątka” ma za zadanie wybrać ciekawe miejsce (np. rodzinny dom lub cel wakacyjnych wędrówek) i przedstawić jego historię z ostatnich stu lat. Trzecie zadanie to zorganizowanie wyprawy historycznej, w oparciu o ważne miejsca na mapie dziejów Polski. „Piątki” muszą ustalić cel wyprawy, jej „myśl przewodnią” oraz odkryć obszary, których dotąd nie znali. Sposób transportu i czas trwania wyprawy jest dowolny.

Instytut Pileckiego wyróżni trzy najlepsze projekty w każdej kategorii. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi o łącznej wartości 1800 zł oraz publikacjami i upominkami wydawnictwa Instytutu Pileckiego.