Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie Solidarności w niemal każdym zakątku naszego kraju. Prezentacja cyklu wystaw będzie skoordynowana tworząc w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. 

W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska Solidarność mają udział miliony – najczęściej – anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Powstanie Solidarności było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperiumsowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! Solidarność to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie. 

Solidarność była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych przez konspirację młodzieżową 1949-56 po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56, Millenium ‘66, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu Solidarności z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r.

Polska Solidarność była 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperiumoraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez “Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.

Miejscowości, w których w lipcu 2020 oddziały IPN otworzą wystawy z cyklu „TU rodziła się »Solidarność«”:

Więcej o strajkach lipcowo-sierpniowych ’80: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/sierpien-1980