Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotowaliśmy portal www.1920.gov.pl będący kalendarium wydarzeń historycznych dzień po dniu z 1920 roku, a w szczególności Bitwy Warszawskiej. Portal w nowoczesnej formie ma charakter informacyjny, popularyzatorski i edukacyjny. Nasza opowieść wzbogacona jest dodatkowo o treści wizualne – unikalne źródła archiwalne, niezwykłe fotografie i mapy.

– powiedziała Katarzyna Wysoczyńska z Archiwum Akt Nowych.

Archiwum Akt Nowych oraz inne Archiwa Państwowe - jak wyjaśniła - przechowują bogaty materiał dokumentujący zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, w tym sukces osiągnięty pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Twórcami portalu są pracownicy Archiwum Akt Nowych we współpracy z Muzeum Plakatu (to Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie). Powstał on w ramach projektów Archiwów Państwowych dotyczących rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wyjątkowym elementem strony - jak zachęcała archiwistka - będzie wirtualna galeria plakatów – ekspozycja poświęcona wojnie propagandowej, zawierająca plakaty, afisze i druki ulotne. 

Strona każdego dnia będzie uzupełniana o nowe, nieznane materiały - informacje będą umieszczane na bieżąco do 11 listopada. Ponadto archiwiści przygotowali dla użytkowników możliwość zgłaszania swoich historii rodzinnych i prezentowania ciekawych pamiątek z wydarzeń 1919-20.