Ks. Jan Macha – zamordowany przez Niemców

17 lipca 2020 r. przypada 78. rocznica wydania wyroku śmierci na ks. Jana Machę. Wyrok wykonano w nocy z 2 na 3 grudnia 1942 r. przez ścięcie na gilotynie w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej. Episkopatu Polski przypomina, że 17 października 2020 r. planowana jest beatyfikacja śląskiego księdza męczennika, który umierając, miał jedynie 28 lat.

Wyświęcony w czerwcu 1939 r. ksiądz, widząc problemy, z jakimi zmagały się śląskie rodziny w czasie niemieckiej okupacji zaangażował się w pomoc duchową i charytatywną, zwłaszcza tym, których bliscy przebywali w więzieniach lub w obozach koncentracyjnych. Aresztowany przez gestapo w wyniku denuncjacji wiele miesięcy spędził najpierw w więzieniu policyjnym w Mysłowicach, później w więzieniu mysłowickim, a w końcu w więzieniu w Katowicach, gdzie został zgilotynowany.

Spośród jego tekstów (m.in. zachowanych kazań, które świadczą o jego talencie kaznodziejskim i głębi duchowych przemyśleń) szczególne wrażenie robią listy więzienne, zwłaszcza ostatni, spisany na cztery godziny przez śmiercią, w którym zapisał znamienne słowa:

Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane.(...) Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali.

Symboliczny grób ks. Jana jest na cmentarzu w Chorzowie Starym. Nie odnaleziono jego ciała. Na podstawie relacji kapelana więziennego sądzi się, że jego ciała wraz z innymi zwłokami skazańców zostało spalone w krematorium w Auschwitz. Wikariusz generalny diecezji katowickiej ks. Franz Wosnitza w swoich wspomnieniach z lat 40. XX wieku nazwał ks. Jana Machę męczennikiem chrześcijańskiego caritas.

17 lipca ukazała się nakładem Wydawnictwa Księgarni św. Jacka biograficzna opowieść Agnieszki Huf o ks. Janie Masze, która nosi tytuł zaczerpnięty z jednego z jego kazań "Zawsze myśl o niebie". Jej promocja odbędzie się w piątek o godz. 18.30 w parafii św. Franciszka w Rudzie Śląskiej, ul. Piastowska 16. Poprzedzi ją eucharystia o godz. 17.30 w czasie, której będzie modlitwa o beatyfikację ks. Machy. 

 


Źródło: pap.pl

#ks. Jan Macha #II wojna światowa #niemieckie zbrodnie wojenne #beatyfikacja ks. Machy #śląski męczennik

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo