17-latka udzieliła wywiadu Reuters TV po tym, jak wraz z innymi aktywistami skierowała list otwarty do europejskich przywódców, który wzywał ich do podjęcia działań w sprawie klimatu. W liście stwierdzono, że osoby u władzy praktycznie „dały za wygraną” w poszukiwaniu prawdziwego rozwiązania.

Thunberg podkreśliła, że zmiany klimatyczne należy postrzegać jako kryzys.

„Dopóki nie jest to traktowane jako kryzys, możemy przeprowadzić tyle negocjacji i rozmów, konferencji dotyczących zmian klimatu, ile jest możliwe. To niczego nie zmieni” - powiedziała Thunberg.

Aktywistka, która podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego ONZ skrytykowała światowych przywódców za wiarę w „bajki” o wiecznym wzroście gospodarczym, stwierdziła, że tylko fundamentalna zmiana istniejącego systemu pozwoli opanować zmiany klimatyczne.

Zacytowała badanie ONZ opublikowane w listopadzie ub.r., z którego wynika, że planowane inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji paliw kopalnych mogą sprawić, iż cele zapisane w porozumieniu paryskim z 2015 r. znajdą się poza zasięgiem.

„Oznacza to, że jeśli mamy pozostać poniżej tych celów, musimy umożliwić zerwanie i porzucenie obowiązujących kontraktów i umów. A to nie jest możliwe w dzisiejszym systemie”

- stwierdziła.

Postulaty zawarte w liście, opublikowanym przed piątkowym szczytem Rady Europejskiej, obejmowały natychmiastowe wstrzymanie wszelkich inwestycji w poszukiwanie i wydobycie paliw kopalnych, przy jednoczesnym szybkim zniesieniu dopłat do paliw kopalnych.

W liście wezwano również do ustanowienia wiążących rocznych „budżetów węglowych” w celu ograniczenia ilości gazów cieplarnianych, jakie mogą emitować kraje.

Wezwano także europejskie rządy do poparcia postulatu do Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie przyjęcia nowej zbrodni „ekobójstwa”. Dzięki temu możliwe byłoby ściganie osób odpowiedzialnych za niszczenie przyrody na wielką skalę.

Pod listem, opublikowanym na stronie https://climateemergencyeu.org/, podpisali się m.in. aktywistka Malala Yousafzai, aktorzy Leonardo DiCaprio, Priyanka Chopra i Ben Stiller, pisarka Margaret Atwood i artystka Annie Lennox.