W ramach Tarczy Finansowej PFR przekazaliśmy już 58 mld zł subwencji. Spośród firm, które otrzymały wsparcie najwięcej jest tych działających w obszarach: handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo

- napisano. Z przedstawionych danych wynika, że środki trafiły do 324 tys. 71 firm, zatrudniających ok. 3 mln osób.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

Program Tarczy Finansowej realizowany jest we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację