Szereg stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych wystąpiło z apelami i odezwami do swoich członków o włączenie się w obronę Ojczyzny i wstępowanie ochotniczo do armii. Jedną z tych organizacji było Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Członkowie i kierownictwo Towarzystwa nie pozostali obojętni na wezwanie i w obliczu zagrożenia Warszawy licznie stawili się do obrony stolicy, a Oddział Wartowniczy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w sierpniu 1920 r. odegrał ważną rolę w zabezpieczeniu mostów i przepraw na Wiśle.

ipn.gov.pl

 

17 lipca 2020 r. o godzinie 11.00 na terenie przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Wioślarskiej 6 uroczystego osłonięcia tablicy im poświęconej dokonają prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz prezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego Bogusław Siennicki.