Zbiórkę materiałów historycznych, które później znajdą się na okolicznościowej wystawie, przygotowało Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” przy wsparciu starosty jarosławskiego.

„Solidarność" zmieniła oblicze Polski i Europy. Powstała dzięki determinacji i oporowi Polaków przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Narodziła się w walce o wolność, suwerenność, prawdę i godność. W tym bezprecedensowym dziele wielką rolę odegrała "Solidarność" robotnicza i rolnicza skupiająca także działaczy z Jarosławia, Radymna, Pruchnika, Sieniawy i Przeworska

– zauważył Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu.

Podkreślił, że działalność NSZZ „Solidarność" wymaga stałego przypominania i popularyzowania. W związku z przypadającą w 2020 roku 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” przygotowana zostanie w Jarosławiu okolicznościowa wystawa.

Chcąc ją wzbogacić i uzupełnić, organizujemy zbiórkę dokumentów, fotografii i pamiątek historycznych o genezie i  działalności NSZZ "Solidarność" na naszym terenie – dodał Sawiński.

Zapewnił, że zebrane materiały zostaną zeskanowane i opracowane, a ich oryginały zwrócone właścicielom. „Powstała w ten sposób baza posłuży w przyszłości, jako materiał źródłowy do dalszych badań oraz organizacji wystaw” – zaznaczył.