Jak wyjaśniono, w trakcie pierwszej tury wyborów prezydenckich, Poczta Polska doręczyła 174 tys. pakietów wyborczych, a w drugiej blisko 200 tys.

Dodano, że w akcję doręczania pakietów zaangażowanych było 12 tys. pracowników poczty; blisko 3,7 tys. opróżniało skrzynki nadawcze; ponad 4,7 tys. uczestniczyło w przekazywaniu do poszczególnych OKW kopert zwrotnych z głosami wyborców czy nieodebranych pakietów wyborczych. W czasie wyborów pocztowcy skorzystali też z blisko 4,7 tys. pojazdów.

Poczta Polska wskazała, że dystrybucja pakietów przeznaczonych do głosowania w całej Polsce zakończyła się 10 lipca br. 12 lipca doręczono koperty zwrotne i pakiety wyborcze do 14 567 OKW. Według założeń do obsłużenia było 25 433 OKW, ale w związku z brakiem kopert zwrotnych i pakietów wyborczych do części z tych komisji - co wynikało z braku zgłoszeń chęci do głosowania korespondencyjnego w ich obrębie - nie wymagały one obsługi przez pracowników Poczty Polskiej.

"Poczta Polska jako narodowy operator pocztowy pozostaje w gotowości do realizacji zadań podobnych do obsługi wyborów w formie korespondencyjnej. Spółka jest przygotowana do takich akcji specjalnych i wywiązuje się z nich bardzo dobrze. Innym przykładem tego typu działań jest dostarczanie testów na egzaminy maturalne, ósmoklasistów, dla szkół zawodowych oraz tzw. testy prawnicze. To przesyłki, które muszą dotrzeć do określonych miejsc w określonym, niestandardowym przedziale czasowym"

- powiedział cytowany w komunikacie prezes poczty Tomasz Zdzikot.

Poczta dodała, że pakiety wyborcze były też dostarczane do osób przebywających na kwarantannie, a także osobom niepełnosprawnym. Mogły one wrzucić swój pakiet do specjalnej mobilnej skrzynki pocztowej.

Jak wyjaśniono, pakiety wyborcze były nadawane przez urzędy gmin wyłącznie jako przesyłki polecone. Oznaczone zostały specjalnym nadrukiem "Przesyłka Wyborcza". Roznoszenie odbywało się w komisjach ds. dystrybucji pakietów wyborczych, składających się z listonosza i członka zespołu. Podobnie doręczanie kopert zwrotnych i pakietów wyborczych do OKW w dniu wyborów odbywało się w obsadach 2-osobowych.