- Rozszerzyliśmy nazwę naszego ruchu z „Europa Christi” na „Mundus Christi”, bo uświadamiamy sobie, że władztwo Jezusa Chrystusa rozciąga się nie tylko na Europę, ale także na cały świat. Chrystus jest przecież jedynym Zbawicielem świata. Kościół z woli Chrystusa jest misyjny i ma obowiązek głosić Ewangelię wszystkim narodom. Jest to zadanie także dla naszego ruchu. Wiele planowaliśmy sobie na rok 2020, bo to rok 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i 100. rocznicy Cudu nad Wisłą. Przygotowaliśmy pięć wielkich sesji kongresowych. Niestety, na przeszkodzie stanęła pandemia COVID-19 - tłumaczy ks. Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu "Europa Christi - Mundus Christi".

Ks. Skubiś przypomniał, że Wigry - miejsce kongresu - w 1999 r. odwiedził papież Jan Paweł II. 

Lipcowa sesja poświęcona będzie problemom prawnym z zakresu Kościół-państwo. Zdaniem duchownego, podczas kongresu "znakomicie prawnicy pokażą, że relacja państwo-Kościół to wielkie narzędzie do obrony człowieka i normalności".

- Na kongresie wystąpi prof. Józef Krukowski najwyższej klasy prawnik, który walczył o przywrócenie religii do szkół po komunistycznym reżimie i bronił Kościół przed wprowadzaniem niewłaściwych zapisów w Konstytucji RP. Zagadnienie dobra wspólnego jako podstawy poszanowania człowieka w kontekście wyzwań społecznych będzie stanowić przedmiot wystąpienia ks. Jacka Nogowskiego, gospodarza sesji. O problemach związanych ze stosowaniem konkordatu powie mec. Marek Markiewicz. Profesorowie z KUL omówią aktualne zagadnienia: ks. Mirosław Sitarz przedstawi prawo wiernych chrześcijan do dóbr duchowych Kościoła, ks. Piotr Goliszek omówi zagadnienia dotyczące nauczania religii w polskich szkołach publicznych, ks. Paweł Kaleta scharakteryzuje problematykę samofinansowania się Kościoła w Polsce, a p. Agnieszka Romanko przeanalizuje zasadę niezależności i autonomii Kościoła i państwa w nauczaniu społecznym Kościoła - wylicza ks. Skubiś.

Poruszone zostaną również kwestie związków Jana Pawła II z "Solidarnością", a także problemów dotyczących obecnego bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Moderator Ruchu "Europa Christi - Mundus Christi" zaznacza, że "kongres wpisuje się w bardzo aktualną inicjatywę Trójmorza".

- Temat Trójmorza jest bardzo ważnym zagadnieniem łączącym państwa, które doświadczyły komunistycznego ucisku. Dzięki kulturze zakorzenionej w Ewangelii narody te w podobny sposób odczytują swoją tożsamość. Cieszę się, że w tej części sesji będą mieli swoje wystąpienia Pavol Mačala ze Słowacji oraz min. Jan Parys, który ukaże miejsce Trójmorza w Europie, a także wielkiej klasy znawca zagadnień geopolityki – dr Jacek Bartosiak, który wskaże znaczenie, miejsce i rolę Rzeczypospolitej w świecie. Zaszczyci nas tematem wspólnoty gospodarczej Trójmorza Paweł Nierada – I wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Henryk Siodmok zaprezentuje wytyczne dla Konstytucji Trójmorza, a na temat infrastruktury Trójmorza głos zabierze poseł na Sejm RP Lech Kołakowski - mówi ks. Ireneusz Skubiś.

Kolejne sesje Kongresu Ruchu "Europa Christi - Mundus Christi" mają odbyć się w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Patronat nad wydarzeniem objęli kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej.