Dodał, że szkolenie podstawowe rozpocznie się 16 sierpnia.

Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia muszą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby. Można to również zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP

– zaznaczył kpt. Sura.

Następnie kandydaci są kierowani na badania psychologiczne oraz do wojskowej komisji lekarskiej. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 16 sierpnia, a zakończy uroczystą przysięgą 30 sierpnia.

Zdaniem dowódcy podkarpackiej brygady płk. Dariusza Słoty, decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę.

16-dniowe szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Zawiera minimum teorii, a maksimum praktyki, w tym m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych. Tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i poznali podstawowe zasady zachowania na polu walki

– podkreślił.

Terytorialsem zostać może osoba, która m.in. ukończyła 18 lat, posiada obywatelstwo polskie i nie była karana za przestępstwa umyślne. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku.