Grupa przestępcza działała w latach 2012-2013. W śledztwie - jak przekazała PK - ustalono, że oskarżeni "dopuszczali się przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi wyrobami, w tym przede wszystkim granulatem i złomem złota oraz innym metalami szlachetnymi".

"Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Polegało to na wprowadzaniu do obrotu handlowego - za pośrednictwem fikcyjnie zakładanych podmiotów gospodarczych - srebra oraz złota niewiadomego pochodzenia"

- poinformowała prokuratura.

Jak zaznaczyła PK, sposób działania sprawców "w rzeczywistości był bardzo prosty".

"Polegał on na zakupieniu określonej ilości towaru z 'szarej strefy', bez faktury – w cenie netto – a więc bez podatku VAT. Dalszym etapem była sprzedaż tego towaru dużemu podmiotowi funkcjonującemu na rynku, ale już z fakturą, na której wykazany jest podatek VAT w wysokości 23 proc."

- wyjaśnili śledczy.

"Dokonanie zapłaty za taką fakturę przez kontrahenta powodowało, że sprawcy bezpodstawnie uzyskiwali, oprócz zapłaty za towar netto, również mienie Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT na fakturze"

- wskazała prokuratura.

PK przekazała, że "po uzyskaniu płatności za tę fakturę, sprawcy pozyskiwali z kolei fikcyjne faktury kosztowe".

"Pozyskanie tych faktur 'legalizowało' bowiem nabyty, a niezaewidencjonowany kruszec oraz służyło do bezpodstawnego uzyskania zwrotu podatku VAT"

- ustaliła prokuratura.

Jak poinformowano składając deklaracje VAT sprawcy wprowadzali w błąd organy skarbowe co do istnienia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fikcyjnych faktur i "doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 2,5 mln zł oraz do wyłudzenia zwrotu podatku w kwocie 120 tys. zł". "Na mieniu jednego z oskarżonych dokonano zabezpieczania majątkowego w kwocie 280 tys. zł" - podała PK.

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa co do mienia oraz przestępstwa skarbowych. "Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła PK.