Partia Porozumienie Jarosława Gowina, w związku z zakończeniem serii kampanii wyborczych w Polsce, w obliczu trzech lat do kolejnych wyborów, a także wobec konieczności walki ze skutkami pandemii, deklaruje dalszą gotowość do realizacji ambitnego programu reform Polski w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy trzech partii: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia Jarosława Gowina

- czytamy w stanowisku przyjętym dziś.

Porozumienie w stanowisku przyjęło również sześć priorytetów na najbliższe trzy lata. Wśród nich znalazły się:

  • polityka gospodarcza, której fundamentem powinno być m.in. wsparcie dla przedsiębiorczości i ekspansja zagraniczna polskich firm,
  • aktywna polityka europejska,
  • rozwój polskiej nauki i polityka "szeroko zakrojonego bezpieczeństwa".

Porozumienie jako priorytet uznało także "reformę instytucji państwa w kierunku poprawy ich efektywności, a także synergii rządu i samorządu" oraz wypracowanie wspólnie ze środowiskami reprezentującymi młodzież "Strategii Sztafety Pokoleń".