Niemal połowa (47 proc.) polskich firm doświadczyła w ostatnim roku incydentu naruszenia bezpieczeństwa swoich danych przechowywanych w chmurze publicznej. Najczęściej był on związany z narażeniem danych na wycieki (23 proc.), złośliwym oprogramowaniem, m.in. ransomware (26 proc.) oraz włamaniami na konto (15 proc.). Za zdecydowaną większość problemów firm z cyberbezpieczeństwem chmury odpowiada niewłaściwa konfiguracja udostępnianych z niej usług - wynika z badania firmy Sophos.

Naruszanie bezpieczeństwa chmury powodowane jest głównie przez niedopatrzenia. W przypadku aż 84 proc. firm w Polsce atakujący mieli ułatwione zadanie dzięki niepoprawnym ustawieniom konfiguracyjnym. Na świecie ponad 90 proc. kont w chmurze ma zbyt szeroki dostęp do wrażliwych informacji i niewłaściwie przypisane role ułatwiające zarządzanie tożsamością użytkowników.

Mimo to tylko jedna czwarta firm uważa zarządzanie dostępem do kont w chmurze za główny obszar, któremu powinna być poświęcona szczególna uwaga. Jako najważniejsze elementy zabezpieczeń aż 70 proc. polskich firm wskazuje ochronę przed wyciekami danych, a 55 proc.  identyfikację zagrożenia i szybką reakcję na nie.

Firmy w Europie zanotowały najmniejszy odsetek incydentów w chmurze. Może wynikać to z faktu, że pilnowanie zgodności z przepisami RODO przyczynia się do unikania cyberzagrożeń. Największy odsetek firm, które padły ofiarą cyberataku naruszającego dane w chmurze publicznej, występuje w Indiach - w ostatnim roku było to aż 93 proc.

Rosnąca popularność usług w chmurze publicznej oraz częste wykorzystywanie ich do pracy zdalnej znacznie rozszerza możliwości przeprowadzenia cyberataku na firmy. Niepokojący jest fakt, że wiele przedsiębiorstw nadal nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i procesów, uważne zarządzanie nimi oraz monitorowanie środowiska w chmurze. Przestępcy atakują coraz częściej, więc firmy muszą być w stanie wykryć i powstrzymać te próby, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych. Aż 96 proc. uważa, że ich obecny poziom ochrony jest niewystarczający. Dlatego potrzebni są zaufani partnerzy, którzy pomogą firmom poprawić poziom bezpieczeństwa i pozostać o krok przed cyberprzestępcami

wskazuje Łukasz Formas, kier. zespołu inżynierów w firmie Sophos.

Raport „The State of Cloud Security 2020” powstał na podstawie niezależnej ankiety przeprowadzonej przez firmę Vanson Bourne wśród ponad 3500 menedżerów branży IT, których firmy przetwarzają dane i procesy w chmurze publicznej. Badanie objęło 26 krajów Europy, Ameryk, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl