Aplikacja ma nie tylko dostarczać wiedzę o okresie stanu wojennego i wydarzeniach w kopalni, ale także zachęcać do aktywnego podążania śladami historii. W trybie spaceru program ma być przewodnikiem po okolicy kopalni i prowadzić do miejsc związanych z zakładem i pamięcią ofiar tragedii. W trybie gry przygotowano zadania wzorowane na popularnej zabawie w podchody - gracz będzie musiał trafić do celu na podstawie podpowiedzi. W listopadzie aplikację będzie można bezpłatnie pobrać w sklepach Google Play i App Store.

Z inicjatywy działającego przy kopalni Wujek Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, w ostatnich latach zrealizowano wiele inicjatyw upamiętniających narodziny ruchu Solidarności oraz ofiary stanu wojennego. Place i skwery w pobliżu kopalni nazwano m.in. imieniem NSZZ Solidarność, Anny Walentynowicz czy Porozumienia Jastrzębskiego 1980 r. Planowane jest ustawienie w dzielnicy tablic informacyjnych.