Bogato ilustrowana 264-stronicowa publikacja nie jest typowym przewodnikiem. Jak zaznaczył Wołkanowski, „jest to zbiór opowiadań przybliżających historię miasta” w różnych kontekstach: teatru, życia intelektualnego miasta, kolejnictwa, czy sportu.

„Można z tą książką wyjść na miasto, usiąść na ławeczce i porównać na podstawie przygotowanych przeze mnie planów przedwojennego Wilna i współczesnego, co się zmieniło, które domy są, a których już nie ma, porównać nazwy ulic, numerację budynków. Pod tym względem jest to przewodnik”

- powiedział autor. Podkreślił jednak, że „nie znajdziemy tu wyeksploatowanych tematów na przykład Katedry Wileńskiej, Ostrej Bramy, Ratusza, Pałacu Paców”.

Nasze ABC jest "abecadłem" dla bardziej zaawansowanych miłośników Wilna – zarówno wilnian, którym wciąż brakuje czasu i okazji na lepsze poznanie własnego miasta, jak i powracających "do siebie" wilniuków z całego świata oraz sympatyków naszego grodu, którzy mają zaliczone "Wilno na weekend", a mimo to wciąż chcą tu powracać

- mówi Walenty Wojniłło, dziennikarz i współzałożyciel Ośrodka „Wilnoteka”, który jest inicjatorem wydania publikacji.

Wojniłło wyraża nadzieję, że „opowieści te będą zachętą, by wybrać się na spacer w miejsca nie tak oblegane przez turystów, przenieść się oczyma wyobraźni o jakieś sto lat wstecz i uśmiechnąć się do ówczesnych wilnian – różnych kultur, języków i wyznań”.

Publikacja „Wileńskie ABC” jest swoistym podsumowaniem prowadzonych od 20 lat badań autora dotyczących Wilna.

Rodzina Wołkanowskiego ze strony ojca pochodzi spod Wilna. Jak mówi autor książki-przewodnika, „Wilno znam od ponad 50 lat”. Od wczesnego dzieciństwa przyjeżdżał tu na wakacje do dziadków.

Wilnianie i miłośnicy Wilna dobrze znają Wołkanowskiego. Jest on autorem licznych artykułów o mieście, które publikował portal Wilnoteka, organizatorem spacerów po Wilnie.

„Wileńskie ABC” ukazało się w nakładzie 1000 egzemplarzy, wydało je wileńskie Wydawnictwo Artprint przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Część książek będzie do nabycia w Polsce.

Poniedziałkowa prezentacja wydania była też inauguracją nowego projektu Ośrodka „Wilnoteki” - „Biblioteka Wilnoteki”.