Kometa najlepiej widoczna jest od mniej więcej północy do wschodu słońca. Należy szukać jej nad północnym, a później na północno-wschodnim horyzontem. Co ważne, można ją zobaczyć bez użycia specjalistycznego sprzętu, ale lepszy widok uzyskamy przy pomocy prostej lunety lub lornetki.

Media branżowe informują, że obiekt został odkryty w marcu i jest pierwszą tak dobrze widoczną kometą w tym roku. Co prawda wcześniej na naszym niebie pojawiły się komety Atlas i Swan, jednak ich obserwacja była utrudniona. 

Jak podkreślają miłośnicy obserwacji gwiezdnego nieba, najlepszy moment do oglądania Neowise to godzina przed wschodem słońca. Komety trzeba szukać nisko nad horyzontem w północno-wschodniej części nieba. 

Jeśli chcemy zrobić profesjonalne zdjęcie komecie, najlepiej w tym celu użyć statywu oraz przynajmniej kilkusekundowego czasu otwarcia migawki. By ją zobaczyć musimy nie tylko wstać przed świtem, ale do tego się pospieszyć, gdyż obiekt będzie widoczny jeszcze tylko przez najbliższych kilkanaście dni. Jej widoczność jednak z biegiem czasu będzie coraz gorsza.

Warto jedna potrudzić się i wstać wcześnie, ponieważ następna wizyta komety Neowise w pobliżu Ziemi nastąpi dopiero za 4000 lat.