Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie polecił wszystkim powiatowym inspektorom sanitarnym z terenu przeprowadzenie wyrywkowych kontroli automatów do lodów wraz z poborem próbek do badań laboratoryjnych – poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Do kontroli wytypowano 39 obiektów w miejscach, gdzie przebywa większa liczba turystów.

Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 195 próbek z 39 partii lodów z automatu.

Próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, natomiast 105 próbek z 21 partii zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriacae, będących mikroorganizmami wskaźnikowymi, świadczącymi o braku zachowania należytej higieny podczas produkcji – wynika z informacji Kapłan.

Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanym myciu i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej.

Bakterie Enterobacteriaceae naturalnie występują w jelicie grubym człowieka i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą powodować dolegliwości żołądkowo - jelitowe.

Po kontrolach wydano 10 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujących przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność, zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, bądź nakazujących przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu.

Poinformowano także 11 przedsiębiorców o wynikach badań oraz o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego, aby wyeliminować wszelkie zanieczyszczenia.