W dniach 5 czerwca oraz 6-8 lipca br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadził prace poszukiwawcze w miejscowości Liski (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie). Ich celem było odnalezienie miejsca pochówku ofiar zamordowanych w 1945 r. przez członków UPA z sotni „Wowky”. W trakcie dwóch etapów prac ujawniono i ekshumowano szczątki należące do trzech osób. Spoczywały one na niewielkiej głębokości w pojedynczych jamach grobowych, w bezpośrednim sąsiedztwie polnej drogi. Jako miejsce ich ukrycia wykorzystano płytkie doły powstałe po glinie wybranej z ziemi. Przy szczątkach nie ujawniono żadnych artefaktów.

Prace prowadzono w ramach czynności Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, a następnie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Szczątki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zostaną poddane badaniom sądowo-medycznym, a następnie identyfikacji genetycznej.