Do tej pory wręczonych zostało sześć złotych medali Cracoviae Merenti. Otrzymali je: św. Jan Paweł II (jedyna osoba uhonorowana w ten sposób), Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Szpital Zakonu Bonifratrów, Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Biskupstwo Krakowskie. W uzasadnieniu przyznania medalu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu radni napisali, że jest on "od wieków symbolem polskiej państwowości i określa naszą tożsamość narodową".

W czasach zaborów właśnie na Wawel zmierzały patriotyczne pielgrzymki Polaków ze wszystkich zakątków zniewolonego kraju. Zawsze też, gdy Wawel był szczególnie zagrożony – przede wszystkim skutkiem zniszczeń i grabieży dokonanych przez zaborcze armie – podejmowano ogólnonarodowy wysiłek i próbowano podnosić go z upadku.

– podkreślili.

W uchwale wskazano, że złoty medal Cracoviae Merenti jest wyrazem wdzięczności: dla pokoleń muzealników, którzy w trudnych chwilach ratowali bezcenne dziedzictwo królewskiego wzgórza; dla społeczników, ludzi nauki, kultury i sztuki, którzy już w XIX wieku próbowali tworzyć podwaliny pod liczące dziś 90 lat muzeum i dla wszystkich, którzy współcześnie doprowadzili Wawel do rozkwitu i dbają, by zachował on swój autentyzm, świetność i w nienaruszonym stanie został przekazany następnym pokoleniom.

Srebrne medale otrzymają: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - najstarsza polska uczelnia plastyczna, która niedawno świętowała jubileusz 200-lecia istnienia i która jak wskazano w uchwale nadal kieruje się zasadą wolności sztuki, a pozostając wierna tradycji, jest zarazem otwarta na potrzeby współczesności oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Tę najstarszą w Polsce uczelnię, która kształci nauczycieli doceniono za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, wysoki poziom kształcenia oraz aktywność międzynarodową.