Nieznani sprawcy zerwali materiały wyborcze w pow. sierpeckim, wyszkowskim oraz grójeckim.

Z kolei w Sypniewie w pow. makowskim ktoś bez zgody właściciela na ogrodzeniu jego posesji powiesił plakat jednego z kandydatów.

Ze względu na ciszę wyborczą, policja nie informuje, o banery jakich kandydatów chodzi.

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.