"Dzisiaj w Łódzkiem uroczystą przysięgę wojskową złożyło 100 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Przysięgając na sztandar wojskowy, zasilili oni szeregi 91. batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu i 92. batalionu w Kutnie"

- przekazał rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Marek Pietrzak.

Wśród stu nowo zaprzysiężonych żołnierzy, w wieku od 18 do 50 lat, jest 12 kobiet. W jednostkach wojskowych w Kutnie i Zgierzu do przysięgi stanęli uczniowie, studenci m. in. pedagogiki i wychowania fizycznego, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, prawnicy, nauczyciele, instruktorzy walk wręcz oraz położna.

Terytorialsi co miesiąc będą powoływani na szkolenia rotacyjne, a raz w roku - na dwutygodniowe szkolenia na poligonie. Ich zadaniem będzie przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W szeregach żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej służą już małżeństwa, rodzice i dzieci, nauczyciele i ich uczniowie - w sumie ponad tysiąc osób.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały w styczniu 2017 r. jako piąty rodzaj sił zbrojnych w naszym kraju. W ramach WOT żołnierze – ochotnicy pełnią nowy rodzaj służby – tzw. terytorialną służbę wojskową, która pozwala łączyć dotychczasową aktywność ze służbą wojskową. WOT liczą obecnie 24 tys. żołnierzy, w tym ponad 20 tys. ochotników. Misją WOT jest wspieranie i obrona lokalnych społeczności