Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Słubice Beata Bielecka, projekt po stronie polskiej zakłada lekcje języka niemieckiego dla uczniów klas V i VI ze wszystkich pięciu gminnych szkół – od września, po dwie godziny tygodniowo.

Głównym partnerem jest w nim Gmina Słubice wspierana przez Stowarzyszenie Demokracja i Integracja z Poczdamu i miasto Frankfurt nad Odrą. W tym tygodniu zostało podpisane porozumienie partnerskie.

Projekt obejmie ponad 400 uczniów wszystkich gminnych szkół podstawowych (rocznika 2008 i 2009) i ok. 300 frankfurtczyków ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Budżet przedsięwzięcia to ponad 820 tys. euro, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy unijnych. To zapewnia finansowanie do czerwca 2022 r.

"Po tym czasie przeprowadzimy analizę i zobaczymy, czy jest zainteresowanie, żeby język niemiecki, jako drugi obowiązkowy język obcy, znalazł się w programie nauczania w naszych szkołach"

– powiedział burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

Dodał, że w Słubicach lekcje języka sąsiada znajdą się w siatce szkolnych godzin, a we Frankfurcie nad Odrą nauka języka polskiego odbywa się od wiosny w formie zajęć pozalekcyjnych.

Bielecka wskazała, że z przed pięcioma laty we Frankfurcie nad Odrą przeprowadzono ankietę wśród rodziców, pytając, czy są zainteresowani, żeby ich dzieci, od przedszkola do ukończenia szkoły, uczyły się języka polskiego. Blisko 70 proc. odpowiedziało twierdząco.

Projekt "Język sąsiada w Dwumieście' przewiduje również spotkania integracyjne uczniów i nauczycieli, wspólne szkolenia w celu wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki nauki języka sąsiada i innowacyjnych metod nauczania.