"Od 2016 r. wspieramy prace konserwatorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie oraz w Wigrach - w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i w pokamedulskim klasztorze. Systematycznie poszerzamy też prestiżową listę Pomników Historii. Prezydent Andrzej Duda – na wniosek ministra kultury – ustanowił Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku Pomnikiem Historii. Świątynia ta jest wybitnym dziełem architektury okresu międzywojennego. Współfinansujemy też odtworzenie fresków w supraskim Monasterze i remont zabytkowego budynku Liceum Plastycznego w Supraślu"

- podkreśla resort kultury.

Jak napisano, "dzięki wsparciu MKiDN od kilku lat w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie trwają prace konserwatorskie". "Remontowane są wieże, arkady, prospekt organowy i empora oraz elewacja kościoła. W ciągu czterech lat w ramach ministerialnych programów MKiDN przekazało na ten cel już 1,4 mln zł" - zwrócono uwagę w komunikacie.

Przekazano, że Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie jest "doskonale zachowanym barokowym zespołem architektonicznym ufundowanym przez hetmana Jana Klemensa Branickiego, o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych w polskiej architekturze barokowej".

"Kościół został wybudowany i wyposażony w latach 1742-1751, konsekrowany w 1750 roku. Budowa kościoła, który zajął całą wschodnią pierzeję rynku wiązała się z przebudową Tykocina podjętą przez Branickiego. Prace budowlane prowadził Tomasz Belloti. Plebanię zaczęto budować w 1748 roku. W tymże roku teren przykościelny ogrodzono murem. Projekt bramy z popiersiami czterech ewangelistów wykonał Jan Henryk Klemm. Po śmierci proboszcza w 1751 r., Branicki powierzył parafię Zgromadzeniu Misjonarzy oraz podjął się ufundowania seminarium dla kleryków diecezji łuckiej. W związku z nowym zadaniem, w latach 1769-1771 rozbudowano plebanię wg projektu Kazimierza Nowickiego Jr."

- napisano na stronie MKiDN.

Dodano, że po powstaniu styczniowym władze carskie odebrały misjonarzom parafię oraz zlikwidowały seminarium. "Podczas II wojny światowej kościół ucierpiał z powodu wysadzenia mostu. Remontowany w latach 1870-1873, w latach 1910-1911 Władysław Drapiewski zakonserwował barokową polichromię w prezbiterium i w nawie głównej oraz przemalował ściany w nawach bocznych i kaplicy" - podano.

Przy wsparciu MKiDN prowadzone są także prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Od 2016 r. Ministerstwo Kultury przekazało na ten cel prawie 1,5 mln zł.