Wybory przeprowadzane są w utworzonych obwodach głosowania w każdym z okręgów konsularnych - łuckim, lwowskim, winnickim, odeskim, charkowskim i kijowskim.

Do udziału w głosowaniu zarejestrowało się 912 wyborców (176 więcej w stosunku do I tury), w tym 132 (24 więcej) zgłosiło zamiar głosowania w drodze korespondencyjnej - przekazał rzecznik.

- Wybory cieszą się zainteresowaniem, choć liczba wyborców jest mniejsza niż w zeszłych latach ze względu na mniejsza liczbę turystów w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa

- zaznaczył Natkowski.

Dotychczas do komisji wyborczych wpłynęło 87 kopert zwrotnych. Kolejne nadchodzące koperty będą jeszcze odebrane przez pracowników konsulatów generalnych i wydziału konsularnego ambasady z urzędów pocztowych - poinformował rzecznik.

Jak podkreślił Natkowski, w związku z pandemią Covid-19 tak jak podczas pierwszej tury w lokalach wyborczych będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa sanitarnego przewidziane przez odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia. Członkowie komisji będą wyposażeni w rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne i przyłbice.

W lokalu wyborczym przebywać może w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni. Nie dotyczy to członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób prowadzących czynności sanitarne, takie jak przemywanie płynem do dezynfekcji klamek, urn wyborczych, włączników światła i innych powierzchni.

Lokale mają być też w odpowiedni sposób wietrzone, a odległość między członkami komisji wyborczej wynosi co najmniej 1,5 metra. W ramach środków bezpieczeństwa stoły nie mogą być pokryte suknem. Przy wejściu wyborcy mogą skorzystać z płynu do dezynfekcji.

Jak przekazał rzecznik, warunki w lokalach wyborczych pozwalają na odseparowanie komisji od wyborców. Większość członków komisji będzie znajdować się za okienkami wizowymi lub za biurkiem wyposażonym w osłony pleksi - wyjaśnił rzecznik. Wskazał, że karty wyborcze będą wydawane przez okienka w taki sposób, by przez cały czas zarówno urna wyborcza, jak i cały lokal wyborczy był w zasięgu wzroku i pod obserwacją członków komisji.

- Dodatkowo jeden z członków komisji, zachowując bezpieczną odległość, będzie bezpośrednio obserwował lokal wyborczy oraz urnę, aby nie dochodziło do niepożądanych incydentów. Zabezpieczono również dyżur personelu sprzątającego konsulatu, który regularnie będzie dokonywał dezynfekcji lokalu wyborczego

- wskazał Natkowski.

Rzecznik ambasady poinformował również, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia w dniu wyborów zapewniona będzie obsługa w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat trzech, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

W pierwszej turze wyborów prezydenta Polski, które odbyły się na Ukrainie, zwyciężył obecny szef państwa Andrzej Duda, na którego zagłosowały 332 osoby (51,71 proc.). Na drugim miejscu, zdobywając 191 głosów (29,75 proc.), uplasował się Rafał Trzaskowski. Oddano łącznie 644 głosy, w tym dwa nieważne. Jak podała PKW, frekwencja na Ukrainie wyniosła 90,45 proc.