Projekt skierowany jest do tych organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej prowadzą działania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin  zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na ten cel. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a środki mogą być przeznaczone również na refundację już poniesionych wydatków. 

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, w tym kryteria oceny wniosku, a także sam formularz, dostępne są na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, od dekady organizuje projekty popularyzujące aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży. „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to kolejna taka akcja, która ma na celu promocję aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju oraz promocję takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Środki na konkurs „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” pochodzą z akcji przekazywania przez Totalizator Sportowy 10 procent ze sprzedaży zakładów i losów zawieranych na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. Działania Fundacji LOTTO pomogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych oraz zapewnią wsparcie finansowe organizacjom pozarządowym, które borykają się z konsekwencjami spowolnienia gospodarczego ostatnich miesięcy.