Na stronie MKiDN napisano, że "konkursy stypendialne z budżetu Ministra cieszą się bardzo dużą popularnością – w obecnym naborze na stypendia półroczne złożono 804 wnioski (w trzech ostatnich tożsamych konkursach zostało złożonych średnio 433)".

"Zwiększono również budżet programu stypendialnego o 5 mln zł, co przełożyło się na przyznanie stypendiów 323 osobom na łączną kwotę 6 520 500 zł"

- poinformowano.

Przypomniano, że "stypendia dotyczą realizacji przedsięwzięć twórczych lub z zakresu upowszechniania kultury takich jak: przygotowanie cyklu obrazów, fotografii, rzeźb, stworzenie projektów artystycznych z wykorzystaniem technik filmowych czy komputerowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych, opracowanie materiałów do monografii, projekty stron internetowych czy tworzenie scenariuszy filmowych".

TU LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STYPENDIA!